Hodi Mesto

Irena Pivka, Brane Zorman
večmedijski performans

Hodi Mesto_CONA_foto1

April 2014
Ljubljana, Plečnikov trg

Hodi Mesto je in-situ zvočni zemljevid, ki se odvija po mestnih lokacijah s pomočjo aplikacije na mobilnem telefonu. Preko zvočnih slik, vtisnjenih v natančno izbrane lokacije v središču mesta, prehaja med fiktivnimi in realnimi situacijami. Zemljevid preplete zvok s prostorom in ga kot celoto ponudi v doživljanje izkušnje, v premislek. Med prostori, ki so. In prostori, ki so bili. Bi lahko bili. Morda še bodo.

cona Logo white brez opisa2

CONA zavod za procesiranje sodobne umetnosti
http://www.cona.si
kontakt: cona@cona.si